OLYMPUS

สำหรับ OLYMPUS แทบทุกอย่างที่ได้ถูกออกแบบ, วางแผน, และผลิต จะได้รับการตรวจสอบ, ตรวจวัดหรือวิเคราะห์เพื่อความมั่นใจในประสิทธิภาพ, ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ เทคโนโลยีการทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ของโอลิมปัส เช่น การตรวจทดสอบโดยอัลตร้าซาวด์, การตรวจทดสอบโดยการใช้กระแสไฟฟ้าไหลวน และการตรวจทดสอบการมองเห็นระยะไกลโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบ (RVI) เป็นประโยชน์ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อชิ้นส่วนที่หลากหลาย เช่น เครื่องยนต์อากาศยาน, ท่อน้ำม้นและท่อก๊าซ, ขวดพลาสติก, กังหันลม, ลูกกอล์ฟ หรือล้อยาง นี่เป็นตัวอย่างเพียงไม่กี่ชื่อ ในสาขาอุตสาหกรรมกล้องจุลทรรศน์ (IE) เราเพิ่มความสำคัญให้กับการสังเกตุการณ์, การตรวจวัด และเทคนิคการควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างสรรค์ส่วนประกอบอิเล็คทรอนิกส์และเทคโนโลยีการติดตั้งเซมิคอนดักเตอร์แบบครบวงจร เครื่องมือวิเคราะห์รังสีเอ็กซ์ฟลูออเรสเซต์ (XRF) และการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการตรวจสอบองค์ประกอบของโลหะ, โลหะผสม, กระจก, เซรามิก, แร่ธาตุ และวัสดุนับไม่ถ้วน กล้องวิดีโอความเร็วสูงถูกนำมาใช้ในวงการอุตสาหกรรมต่างๆเป็นจำนวนมาก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ, การวิจัยและการพัฒนา, อุตสาหกรรมการผลิต, และการออกอากาศแพร่ภาพ

สนใจสินค้า OLYMPUS ติดต่อ Daisae Metrology บริษัทนำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องมือ/อปุกรณ์ ทางด้านอุสาหกรรมต่างๆ เครื่องมือวัดความละเอียดชิ้นงาน Eletronicparts / Autoparts  จากแบรนด์ต่างๆชั้นนำ 

                                          โทร.02-041-2491, 02-041-2235

 

 

 

Compact Design Compatible with High Optical Performance

 


 

 Greenough Optical System

Greenough Optical System Ray Diagram
Greenough Optical System Ray Diagram

SZ51/61 have zoom ratios of 5:1 and 6.7:1 (zoom range 0.8x-4x and 0.67x-4.5x) respectively and are affordably priced yet off the highest resolving power in their price range and are available with either 45 or 60 degree inclination angles for observation.

Utilizing the Greenough optical design, all zoom bodies incorporate the latest aberration and distortion-free optics that set a new standard in optical quality while maintaining superior operability.

The V-shape optical path ensures a slim zoom body - ideal for integration into other equipment or stand alone use.

 

3 Dimensional Viewing
The optimum inward angle allows just the right combination of high level flatness and depth of focus for 3D viewing. Even a specimen with significant depth can be brought into focus from top to bottom for faster inspection

 

Observation Images with High Color Fidelity
Superior optical coatings render true color images with fine detail.

 

ESD Measures for Protecting Devices from Static Electricity
The main unit and major accessories can quickly eliminate static electricity with the use of antistatic materials and coatings. This prevents a specimen under observation from electrostatic damage.

 


 

Microscope Bodies According to Your Application

 

The SZ51/61 are available as 45-degree or 60-degree oriented models suitable for use with bench stands or OEM integration. The SZ61TR is video/digital camera ready with a built in c-mount optically matched to the zoom body, that guarantees parfocal, sharp images when a camera is attached.

 

Standard Type(SZ61/SZ51)                 Trinocular Tube Type(SZ61TR)                  Built-in Type(SX61/SZ51-60)
Standard Type (SZ61/SZ51)             Trinocular Tube Type(SZ61TR)              Built-in Type(SZ61/SZ51-60)

 


Variety of Illumination Units


 LED Illumination - Combination Reflected and Transmitted Light Stand

 

LED Illumination Stand
LED Illumination Stand

Ultra thin and eco-friendly LED stands provide energy efficient trouble free usage.

 


 "Off the Bench" Illuminator

Dual Interlock Light Guide Illuminator
Dual Interlock Light Guide Illuminator

This specially designed fiber optic light source can mount directly onto the stand for a clutter free workspace. Available with single, double interlock or ring light guides, this system will provide bright long life illumination.

 


  Coaxial Reflected Light Illumination System

Near Vertical Illuminator System
Coaxial Reflected Light Illumination System

The SZ61 combines a polarizer and a 1/4λ plate for easier viewing of specimens, which are difficult to examine under oblique reflected light illumination.

 


  White LED Illuminator System

White LED Illuminator
White LED Illuminator 
*The model of the LED illuminator may vary with area.

A long-lasting ringlight illuminator with minimal thermal effect and superior brightness is ideal for homogeneous lighting.

 


 

Universal Stands

 


 

 Various Universal Stands Available

 

Combination of SZ2-ST
Combination of SZ2-ST

Curved ultra-slim stands with contoured base plates provide easy specimen access while reducing stress and strain to one's hands and arms.

 

For inspection or assembly of larger samples Olympus offers a variety of boom stands which are adjustable and ESD safe. Large platform stands are also available and if required, can accept auxillary posts of 400mm and 600mm.

 

SZ2-STU2: The arm's angle and length can freely be adjusted. 
SZ2-STU3: The stand is clamped on the side of a desk for assembly and inspection lines.

 

Combination of SZ2-STU2             Combination of SZ2-STU3
Combination of SZ2-STU2                                     Combination of SZ2-STU3

 

 

 

Visitors: 73,900